Αεροκουρτίνες Optima

Optima

Αεροκουρτίνες Windbox M,G

Windbox M,G

Αεροκουρτίνες Windbox Dam

Windbox Dam

Αεροκουρτίνες Recessed Optima

Recessed Optima

Αεροκουρτίνες Recessed Windbox

Recessed Windbox

Αεροκουρτίνες Deco

Deco

Αεροκουρτίνες Rund

Rund

Αεροκουρτίνες Zen M,G

Zen M,G

Αεροκουρτίνες Kool

Kool

Αεροκουρτίνες Windbox L,XL

Windbox L,XL

Αεροκουρτίνες Max

Max

Αεροκουρτίνες Rotowind

Rotowind

Αεροκουρτίνες Variwind

Variwind

Αεροκουρτίνες Minibel

Minibel

Αεροκουρτίνες: Εφαρμογές

Αεροκουρτίνες: Εφαρμογές

 

Μοντέλο
Τύπος
Προτεινόμενο
Ύψος   Εγκατάστασης  (*)
Θέρμανση
Εφαρμογές
A E P
Minibel   Έως 1.8 m
X X   Περίπτερα, Φαστ Φούντ και μικρά σε μέγεθος καταστήματα. Εστιατόρια και χώροι με πόρτες που συνήθως είναι κλειστές ή είναι αυτόματες, όταν η διέλευση ατόμων είναι χαμηλή.
Eco (E μόνο )
Optima
Recessed Optima
  Έως 2.2 m
X X X Μικρά και μεσαίου μεγέθους κτίρια. Εστιατόρια, καταστήματα και χώροι με μεσαία και υψηλή κίνηση ανθρώπων. Δημιουργία χώρων με διαφορετικό περιβάλλον. Προστασία από σκόνη, καπνό, μόλυνση και από έντομα. Εγκαταστάσεις σε ψευδοροφή. Απομόνωση περιοχών όπου επιτρέπετε το κάπνισμα.
Windbox
Windbox Dam
Recessed Windbox
WEC(G μόνο )
REC(G μόνο )
Deco
Zen(M,G μόνο )
Rund (M,G μόνο )
Duojet(M,G μόνο )
RotoWind (M,G μόνο )
VariWind
Kool (A μόνο )
Compact (M/A μόνο )
S
M
G
Έως 2.5 m
Έως 2.8 m
Έως 3.2 m
X X X Μεσαία και μεγάλου μεγέθους κτίρια με μεγάλη κίνηση ανθρώπων. Προστασία από σκόνη, καπνό, μόλυνση και από έντομα. Δωμάτια ψυγεία. Εγκαταστάσεις σε ψευδοροφή. Απομόνωση περιοχών όπου επιτρέπετε το κάπνισμα.
Windbox B
L
XL
Έως 4.5 m
Έως 4 m
Έως 7 m
X X X Μεσαία και μεγάλου μεγέθους κτίρια με μεγάλη κίνηση ανθρώπων. Βιομηχανικές πόρτες. Προστασία από σκόνη, καπνό, μόλυνση και από έντομα. Δωμάτια ψυγεία. Εγκαταστάσεις σε ψευδοροφή.
Max   Έως 5 m
X X X Βιομηχανικές πόρτες. Αποβάθρες φόρτωσης. Κατακόρυφη εγκατάσταση στη μια πλευρά της πόρτας ή σε κάθε πλευρά της πόρτας. Οριζόντια εγκατάσταση.

 


(*) Ύψος εγκατάστασης εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας για όλα τα μαθήματα.

(A) Χωρίς Ηλεκτρικές Αντιστάσεις, (E) Με Ηλεκτρικές Αντιστάσεις, (P) Με θερμαντικό στοιχείο νερού LPHW.