Αεροκουρτίνες Optima

Optima

Αεροκουρτίνες Windbox M,G

Windbox M,G

Αεροκουρτίνες Windbox Dam

Windbox Dam

Αεροκουρτίνες Recessed Optima

Recessed Optima

Αεροκουρτίνες Recessed Windbox

Recessed Windbox

Αεροκουρτίνες Deco

Deco

Αεροκουρτίνες Rund

Rund

Αεροκουρτίνες Zen M,G

Zen M,G

Αεροκουρτίνες Kool

Kool

Αεροκουρτίνες Windbox L,XL

Windbox L,XL

Αεροκουρτίνες Max

Max

Αεροκουρτίνες Rotowind

Rotowind

Αεροκουρτίνες Variwind

Variwind

Αεροκουρτίνες Minibel

Minibel

Αεροκουρτίνες: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

Αεροκουρτίνες: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
Σειρά 2 ταχυτήτων

Ιδανική για τις Αεροκουρτίνες Optima και Recessed Optima.Χειριστήριο για τον έλεγχο IR Control 2v

CW-2AO-NE

Χειριστήριο για τον έλεγχο του
ανεμιστήρα και του νερού
Ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων

Χειριστήριο για τον έλεγχο IR Control 2v

CE-2AO-NE

Χειριστήριο
Ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων και για
2 στάδια θέρμανσης

Σειρά 5 ταχυτήτων

Ιδανικά για τις Αεροκουρτίνες Windbox, Recessed Windbox, Deco, Rund, Rotowind, Variwind, Compact και Max

Χειριστήριο για τον έλεγχο IR Control 2v

CA-5AW-NE

Χειριστήριο για τον έλεγχο μόνο
του ανεμιστήρα
Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων

Χειριστήριο για τον έλεγχο IR Control 2v

CW-5AW-NE

Χειριστήριο για τον έλεγχο
του νερού.
Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων και
Διακόπτης ηλεκτροβάνας.

Χειριστήριο για τον έλεγχο IR Control 2v

CE-5AW-NE

Χειριστήριο για
τον έλεγχο αντιστάσεων.
Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων και
3 στάδια θέρμανσης

Χειριστήριο για τον έλεγχο 5v CH-5AW-NE Hand Auto

D-805 Hand/Auto

Χειριστήριο ελέγχου νερού
(Προαιρετικό)
Χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία.
Βοηθητικές λειτουργίες με αισθητήρα
αντιπαγετικής προστασίας, επαφή
πόρτας και θερμοστάτη περιβάλλοντος.

Κοινά χειριστήρια ελέγχου

Ψηφιακός Θερμοστάτης

TD

Ψηφιακός Θερμοστάτης
Τροποποιούνται τα στάδια
θέρμανσης και η ταχύτητα του
ανεμιστήρα, ανάλογα με την
θερμοκρασία και το επιλεγμένο
πρόγραμμα. Μόνο για αεροκουρτίνες
με ηλεκτρικές αντιστάσεις.

Διασύνδεση

Διασύνδεση (Interface)

Επιτρέπει τη σύνδεση σε ένα
κεντρικό σύστημα διαχείρισης όπως
το BMS…

Ολικός έλεγχος

CT – Ολικός έλεγχος

Ιδανικός για όλες τις αεροκουρτίνες, από την Optima έως την Max. (εκτός της Minibel και της Εco). Κατάλληλος μόνο για μονάδες αερισμού και θέρμανσης με νερό ή ηλεκτρικές αντιστάσεις. Βοηθητικές συσκευές: αισθητήρας αντιπαγετικής προστασίας, επαφή πόρτας, θερμοστάτης, κ.λ.π ... Προγραμματιστής χρόνου: 3 ON/OFF για κάθε διαφορετική μέρα της εβδομάδας. Ψηφιακή οθόνη με ώρα, ταχύτητα ανεμιστήρα, στάδιο θέρμανσης, ένταση ρεύματος και επιθυμητή θερμοκρασία … Οθόνη με 9 διαφορετικές γλώσσες. Χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία με προγραμματιζόμενη συμπεριφορά.

IR Control

IR-Control

υπερύθρων τηλεχειριστήριο

Πολλαπλή σύνδεση αεροκουρτίνωνΠολλαπλή σύνδεση αεροκουρτίνων

Διευκόλυνσης έλεγχο πολλών συσκευών με ένα μόνο κουτί ελέγχου