Αεροκουρτίνες Optima

Optima

Αεροκουρτίνες Windbox M,G

Windbox M,G

Αεροκουρτίνες Windbox Dam

Windbox Dam

Αεροκουρτίνες Recessed Optima

Recessed Optima

Αεροκουρτίνες Recessed Windbox

Recessed Windbox

Αεροκουρτίνες Deco

Deco

Αεροκουρτίνες Rund

Rund

Αεροκουρτίνες Zen M,G

Zen M,G

Αεροκουρτίνες Kool

Kool

Αεροκουρτίνες Windbox L,XL

Windbox L,XL

Αεροκουρτίνες Max

Max

Αεροκουρτίνες Rotowind

Rotowind

Αεροκουρτίνες Variwind

Variwind

Αεροκουρτίνες Minibel

Minibel

Αεροκουρτίνες: επιλογής

Αεροκουρτίνες: Κριτήρια επιλογής μιας ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ


αεροκουρτίνες διάγραμμα επιλογής

Για την επιλογή μιας αεροκουρτίνας πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι ακόλουθοι παράγοντες:

- Το ύψος της εγκατάστασης, το οποίο μετριέται από το στόμιο απόρριψης αέρα έως το πάτωμα.
- Το πλάτος της πόρτας.
- Την τοποθεσία του κτιρίου ώστε να καθοριστεί το επίπεδο της προστασίας που χρειάζεται ενάντια στις καιρικές συνθήκες.
- Εάν το κτίριο έχει πολλές πόρτες στην ίδια, διαφορετική ή απέναντι όψη.
- Εάν το κτίριο έχει πολλά καταστήματα που συνδέονται με σκάλες.
- Η διαφορά πίεσης εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.
- Χαρακτηριστικά πόρτας: αν είναι πάντα ανοιχτή, αν ανοίγει αυτόματα ή χειροκίνητα, αν είναι περιστρεφόμενη κ.λ.π.
- Χαρακτηριστικά της εγκατάστασης του εξαερισμού και κλιματισμού.
- Διαθεσιμότητα τάσης και ηλεκτρικής ισχύος.
- Τύπος της επιχείρησης, στυλ και διακόσμηση του κτιρίου.


Επιλογή Προγράμματος:


http://www.aircurtains.es/webcurtainselection/

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

Μοιραστείτε αυτό το