Αεροκουρτίνες Optima

Optima

Αεροκουρτίνες Windbox M,G

Windbox M,G

Αεροκουρτίνες Windbox Dam

Windbox Dam

Αεροκουρτίνες Recessed Optima

Recessed Optima

Αεροκουρτίνες Recessed Windbox

Recessed Windbox

Αεροκουρτίνες Deco

Deco

Αεροκουρτίνες Rund

Rund

Αεροκουρτίνες Zen M,G

Zen M,G

Αεροκουρτίνες Kool

Kool

Αεροκουρτίνες Windbox L,XL

Windbox L,XL

Αεροκουρτίνες Max

Max

Αεροκουρτίνες Rotowind

Rotowind

Αεροκουρτίνες Variwind

Variwind

Αεροκουρτίνες Minibel

Minibel

Αεροκουρτίνες Minibel

Αεροκουρτίνες Minibel


Αεροκουρτίνες για Πόρτες σε Εμπορικές Εφαρμογές

  • Αυτό-στηριζόμενη κατασκευή περιβλήματος από γαλβανισμένη λαμαρίνα, βαμμένη με εποξική - πολυεστερική βαφή σε χρώμα γκρι RAL 7047.

  • Αξονικοί ανεμιστήρες χαμηλής στάθμης θορύβου.

  • Ο τύπος “E” με θέρμανση περιλαμβάνει ηλεκτρικές αντιστάσεις. Ο τύπος “A” είναι χωρίς θέρμανση, μόνο αερισμός.

  • Γραμμικό στόμιο με αεροδυναμικά πτερύγια ανοδιωμένου αλουμινίου.

  • Με ενσωματωμένα χειριστήρια για τον έλεγχο αερισμού και θέρμανσης.

  • Με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 1,5 μέτρου.

  • Συμπεριλαμβάνονται στηρίγματα τοίχου.

Αεροκουρτίνες ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αεροκουρτίνες ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ